Záujmové útvary pre STREDNÉ ŠKOLY v školskom roku 2017/2018

Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec


- konverzácie z anglického jazyka
- hra na gitare
- florbal
- ZUMBA + cvičenia na formovanie postavy pre teenagerky
- KLUB MLADÝCH: / zadarmo - za vzdelávací poukaz /
- posilňovňa
- stolný tenis
- biliard
- stolný futbal

Vzdelávací poukaz treba odovzdať do 26. 9. 2017 !!!

Poplatok za krúžok – 3 € / mesiac, alebo odovzdajte vzdelávací poukaz
Poplatok sa bude hradiť polročne
Prihlášky do jednotlivých záujmových útvarov si môžete vyzdvihnúť v CVČ Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec, alebo na www.cvcduha.sk, mail: duhahc@stonline.sk
Informácie dostanete na tel. číslach : 033/ 73 420 84, 73 420 82, 0911/ 288 350/b>
Činnosť krúžkov začína od 2. 10. 2017Pridané: 09.09.2017
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.