Záujmové útvary pre ZÁKLADNÉ ŠKOLY v školskom roku 2017/2018

Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec


- anglický jazyk pre 1.-2. roč., 3.-4. roč., 5.-6. roč., 7.-8. roč. a  9. roč.
- dúhový ateliér – výtvarný krúžok: 5.- 9. ročník
- dúhové dielničky – výtvarný krúžok : 1.-4. ročník
- strelecký ( vzduchovka)
- športom ku zdraviu – všeob. pohybová príprava pre deti prvého stupňa a predškolákov
- balónové kreácie - tvorba a modelovanie z modelovacích balónov
- šachový krúžok
- hra na gitare : pre začiatočníkov a pokročilých
- zumba pre 1. – 4. ročník
- zumba + cvičenia na formovanie postavy pre teenagerky
- varím, varíš, varíme – krúžok varenia – ml. žiaci, st. žiaci
- krúžok florbalu - prípravka, mladší žiaci, starší žiaci
- futbal pre ml. žiakov
- KLUB CVČ : stolný tenis, biliard, stolný futbal, posilňovňa /zadarmo-za vzdeláv. poukaz/

Vzdelávací poukaz treba odovzdať do 26. 9. 2017 !!!

Poplatok za krúžok – 3 € / mesiac, alebo odovzdajte vzdelávací poukaz
Poplatok sa bude hradiť polročne
Prihlášky do jednotlivých záujmových útvarov si môžete vyzdvihnúť v CVČ Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec, alebo na www.cvcduha.sk, mail: duhahc@stonline.sk
Informácie dostanete na tel. číslach : 033/ 73 420 84, 73 420 82, 0911/ 288 350/b>
Činnosť krúžkov začína od 2. 10. 2017Pridané: 09.09.2017
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.