Náša FB stránka

Vyhodnotenie okresného kola súťaže Slávik Slovenska 2017

Centrum voľného času "DÚHA", Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec


Dňa 17.mája 2017 organizovalo CVČ Dúha v Hlohovci- miesto konania ZUŠ Pribinova ul., okresné kolo speváckej súťaže „Slávik Slovenska 2017“, na ktorom sa zúčastnilo 25 žiakov z 12 základných škôl v okrese Hlohovec .

Porota pracovala v zložení:
Mgr. Martina Baračková – ZUŠ Hc
PaedDr. Oľga Pappová, PhD. – ZUŠ Hc
Mgr. Gabriela Tokarčíková – OÚ Trnava

Korepetítorom bola Mgr. Martina Baračková zo ZUŠ v Hlohovci.

UMIESTNENIE:

I. kategória : ( 1.-3.roč.)
1. Klára Veľká ZŠ s MŠ H.Orokovce
2.Sofia Rolincová ZŠ s MŠ Pastuchov
3.Dominika Čuláková ZŠ A.Felcána, Hc


II. kategória : ( 4.-6.roč.)
1. Jasmína Suchoňová ZŠ s MŠ Trakovice
2.Nina Polačiková ZŠ s MŠ Madunice
3.Dominika Bieliková ZŠ Leopoldov


III. kategória : ( 7.-9. roč.)
1. Adriana Kollárová ZŠ s MŠ Trakovice
2.Nina Oborová ZŠ Leopoldov
3.Hana Holíková ZŠ s MŠ Červeník


Krajské kolo Slávika Slovenska 2017 bude 25. 5. 2017 v Kalokagatia – CVČ, Strelecká 1, Trnava, začiatok 9,00h . http://www.slavikslovenska.org/start.htm .Do krajského kola postupujú: Klára Veľká, Jasmína Suchoňová a Adriana Kollárová. Bližšie informácie ku krajskému kolu SS 2017 si sledujte na webovej stránke Kalokagatia - CVČ Trnava.

Centrum voľného času „DÚHA“ v Hlohovci ďakuje všetkým súťažiacim za hodnotný výkon v interpretácii slovenskej ľudovej piesne, vyučujúcim za kvalitnú prípravu žiakov. Poďakovanie patrí aj členom poroty, korepetítorovi i ďalším doprevádzajúcim.

V Hlohovci 26. mája 2017

Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ

Vybavuje: Mgr. Lenka Bejdáková
CVČ Dúha Hlohovec


Pridané: 22.05.2017

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk