Náša FB stránka

VYHODNOTENIE obvodného kola Fyzikálnej olympiády - Archimediády

Kategória: G (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG)
Miesto konania: CVČ Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Dátum: 16. 05. 2017
Počet zúčastnených škôl: 4
Počet súťažiacich: 9
Počet úspešných riešiteľov: 7
Úspešným riešiteľom sa stáva ten, kto získa aspoň 14 bodov z 33 bodov.
Úspešnosť v %: 77,7

Por. čísloMeno a priezviskoŠkolaMeno, priezvisko vyučujúcehoBody za príkladSpolu
č.1č.2č.3
1 Filip Moskal ZŠ Podzámska HC Mgr. Miškayová 12 8 9,5 29,5
2 Stanislav Lukáč GIK Hlohovec PaedDr. Brunčáková 9,5 8 10 27,5
3 Ondrej Hanzlík GIK Hlohovec PaedDr. Brunčáková 8 7 4,5 19,5
4 Roman Gajdoš ZŠ s MŠ H. Otrokovce Mgr. Pavel Karas 5 5 7 17
5 Barbora Zacharová ZŠ Koperníkova HC Mgr. Lőfflerová 7 7 1 15
6-7 Adam Kováč ZŠ s MŠ H. Otrokovce Mgr. Pavel Karas 8 4,5 1,5 14
6-7 Michala Kovaľová ZŠ Koperníkova HC Mgr. Lőfflerová 1 5 8 14
8 Juraj Brunčák GIK Hlohovec PaedDr. Brunčáková 3 6 3 12
9 Anna Karabová GIK Hlohovec PaedDr. Brunčáková 4 2,5 1 7,5


Mená členov hodnotiacej komisie :
Mgr. Pavel Karas
Mgr. Alena Miškayová

Mgr. Pavel Karas
za predsedkyňu poroty OKPridané: 17.05.2017

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk