Náša FB stránka

PROPOZÍCIE HHM – malý futbal žiakov 7. ročníkov

Centrum voľného času Dúha Hlohovec
ZŠ M. R. Štefánika Hlohovec

Všeobecné ustanovenia:

Vyhlasovateľ: Mesto Hlohovec

Organizátor: CVČ Dúha Hlohovec, ZŠ M. R. Štefánika Hlohovec

Termín:
9. 5. 2017 o 8, 30 hod. – skupiny
1. 6. 2017 – finále

Miesto: Multifunkčné ihrisko na ZŠ Koperníkova Hlohovec

Kategória: žiaci končiaci 7. ročník /bez opakovania ročníka/ a mladší

Súťažia:
I. skupina: I. ZŠ, III. ZŠ, VI. ZŠ
II. skupina: II. ZŠ, ZŠ V. Šuleka Šulekovo, ZŠ sv. Jozefa Hc

Technické ustanovenia:

Pravidlá:
Súťaží sa podľa platných pravidiel malého futbalu.
Družstvo tvorí 10 hráčov. V družstve môžu byť aj dievčatá.

Kritéria poradia:
Vyšší počet získaných bodov, výsledok vzájomného stretnutia, rozdiel gólov, vyšší počet strelených gólov, penalty

Systém: Každý s každým v 2 skupinách.

Postup:
Víťaz skupiny postupuje do finále o 1. miesto.
Druhý v skupine hrá o 3. miesto.

Hrací čas: 2 x 10 min.

Podmienka:
Súpiska potvrdená riaditeľom školy.
Súťažiaci musia mať kartičku poistenca.

Dozor počas súťaže zabezpečujú pedagogickí zamestnanci zúčastnených škôl.
Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže.
Súťažiaci nesmú mať obuv so štupľami - povolené sú tarfy, sálová obuv.

Ak sa súťaže nezúčastníte dajte nám to v čas vedieť.

Vybavuje:
A. Mišáková
Mgr. D. Kováč
73 420 82, 0911/ 288 350
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha HlohovecPridané: 25.04.2017

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk