Náša FB stránka

Obvodné kolo Biologickej olympiády, kategória E

51.ročník, školský rok 2016/2017
Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – odbornosť BOTANIKA


Por. Meno a priezviskoŠkolaTestPoznávanie živočíchovPraktická časť Spolu
1. Mária Veľká ZŠ s MŠ Horné Otrokovce 49 67,5 25 141,5
2. Viktória Gibasová ZŠ s MŠ Horné Otrokovce 37,5 74 25 136,5
3. Simona Kohýlová ZŠ s MŠ Dvorníky 41 70 25 136
4. Sandra Vidová ZŠ s MŠ Dolné Zelenice 32 33 24 89
5. Michaela Poláková ZŠ A.Felcána Hlohovec 32,5 31 15 78,5
6. Vanesa Melušová ZŠ s MŠ Horné Otrokovce 26,5 21,5 23,5 71,5


VÝSLEDKOVÁ LISTINA – odbornosť ZOOLÓGIA


1. Karolína Kollárová ZŠ M.R.Štefánika Hlohovec 27 66,5 15 108,5
2. Zuzana Šintálová ZŠ A.Felcána Hc 21 60,5 13 94,5
3. Lucia Obulaná ZŠ A.Felcána Hc 19 40,5 15 74,5


V Hlohovci dňa: 29.03. 2017

Mgr. Klaudia Škoríková- predseda poroty


Pridané: 29.03.2017

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk