Putujeme za ľudovou piesňou 2017

súťažnú prehliadku ľudovej piesne

organizujú
Trnavské osvetové stredisko, Bratislavská 27, 917 02 Trnava
a Centrá voľného času v regióne Trnava, Hlohovec a Piešťany

Propozície

Organizátori:
Centrá voľného času v regióne Trnava, Hlohovec a Piešťany
Trnavské osvetové stredisko, Bratislavská 27, 917 02 Trnava

Termín:
21.03.2017 o 8,30 hod.
prezentácia od 8,00 hod.

Miesto: ZUŠ Hlohovec

Cieľ súťaže:
Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať u detí pozitívny vzťah k tradičnej ľudovej kultúre a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti. Umožniť im prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných. Objavovať nové spevácke a muzikantské talenty v oblasti interpretácie ľudovej hudby.

Podmienky súťaže
1. Súťaže sa môžu zúčastniť deti do 15 rokov zo ZŠ
2. Súťažiaci si pripravia počet ľudových piesní tak aby vyhoveli časovému limitu a podľa vlastného výberu.
3. Obsah piesní musí byť primeraný veku interpreta. Odporúča sa spievať pieseň regiónu a piesne aj tematicky vybrať
4. Piesne musia byť interpretované spamäti
5. Texty musia byť pôvodné, prednesené v príslušnom dialekte
6. Súťažiaci môžu spievať s hudobným sprievodom jedného inštrumentalistu bez obmedzenia veku

Súťažné kategórie I.ktg - sólo 1.-3.ročník maximálne - 5 minút
II.ktg - sólo 4.-6.ročník
III.ktg - sólo 7.-9.ročník

IV.ktg - duo 1.-5.ročník maximálne - 5 minút
V.ktg - duo 6.-9.ročník

VI. ktg – spevácke skupiny 1. – 9. ročník (3 – 12 členov) – maximálne 8 minút

Pre sólistov spevákov a spevácke skupiny je povolený hudobný sprievod jedného inštrumentalistu bez obmedzenia veku

Súťažné interpretácie bude hodnotiť odborná porota menovaná organizátormi. Pri hodnotení bude klásť dôraz na:
- repertoár, výber piesní adekvátny veku interpretov a ich interpretačných možností
- dodržiavanie a zvládnutie štýlovo-interpretačných znakov vybraného lokálneho hudobného štýlu
- spracovanie hudobného materiálu
- technickú a interpretačnú úroveň súťažiacich
- celkový umelecký dojem

Okresná súťaž v roku 2017 nie je postupová, nakoľko regionálna súťaž v nepárnom roku je podľa propozícií Národného osvetového centra určená detským folklórnym súborom. To znamená, že okresné kolo je najvyšší stupeň súťaže.

Prihláška do súťaže (doc)


Pridané: 09.02.2017
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.