Náša FB stránka

Šaliansky Maťko - vyhodnotenie obvodného kola súťaže

Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova ul. Hlohovec


V Hlohovci.20.1.2017

Dňa 20.januára 2017 sa v Centre voľného času DÚHA v Hlohovci konalo obvodné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko. Do súťaže sa zapojilo 23 žiakov z 10 ZŠ okresu Hlohovec.

Výsledky súťaže:

I. kategória (2.-3. ročník)
1. Alex Husár ZŠ sv. Jozefa Hlohovec
2. Samuel Veľký ZŠ s MŠ Hor. Otrokovce
3. Jakub Karabinoš ZŠ Koperníkova Hlohovec


II. kategória (4.-5. ročník)
1. Daniel Ostrovský ZŠ Kľačany
2. Katarína Herceková ZŠ sv. Jozefa Hlohovec


III. kategória (6.-7. ročník)
1. Matej Kubiš ZŠ sv.Jozefa Hlohovec
2. Andrej Matušňák ZŠ s MŠ Kľačany
3. Sindy Hubáčiková ZŠ M.R.Štefánika Hlohovec
3. Alžbeta Prvá ZŠ Podzámska Hlohovec


Všetkým zúčastneným žiakom obvodného kola srdečne blahoželáme, postupujúcim do krajského kola prajeme veľa úspechov pri reprezentácii nášho okresu. Poďakovanie patrí porote, pedagógom, ktorých žiaci sa obvodného kola súťaže zúčastnili. Víťazi boli ocenení diplomom a darčekovou poukážkou.

PaedDr. Zuzana Kamenčíková
predseda poroty OKPridané: 23.01.2017

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk