Náša FB stránka

Vyhodnotenie súťaže Aranžovanie adventných vencov a vianočných svietnikov

Centrum voľného času Dúha Hlohovec,
Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec


Dňa 02. decembra 2016 sa uskutočnila okresná súťaž pre ZŠ a SŠ v aranžovaní adventných vencov a vianočných svietnikov v priestoroch ZŠ na Koperníkovej ulici v Hlohovci. Do súťaže sa zapojilo 10 základných škôl,  a za stredné školy GIK Hlohovec, SOŠ Hlohovec, Praktická škola Hlohovec a OU internátne Hlohovec.
Súťažné práce hodnotila porota, ktorá sa tento rok rozhodla oceniť všetky súťažiace družstvá, ktoré nezvíťazili malým darčekom: ZŠ Madunice, ZŠ Pastuchov , ZŠ sv. Jozefa Hlohovec, Gymnázium IK Hlohovec, ZŠ A. Felcána Hlohovec, ZŠ Leopoldov.

Základné školy:
1. miesto: ZŠ s MŠ Dvorníky
1. miesto: ZŠ Koperníkova Hlohovec
2. miesto: ZŠ s MŠ Horné Otrokovce
3. miesto: ZŠ M.R.Štefánika Hlohovec

Stredné školy:
1. miesto: OU internátne Hlohovec
1. miesto: SOŠ Hlohovec
2. miesto: Gymnázium IK Hlohovec
2. miesto: Praktická škola Hlohovec

Víťazné družstvá dostali diplomy a vecné ceny. CVČ ďakuje zúčastneným školám za aktívny prístup k súťaži. Poďakovanie patrí aj pedagógom za prípravu súťažiacich a porote za vyhodnotenie.

Zo zhotovených prác je nainštalovaná výstava na ktorú Vás srdečne pozývame. Výstava bude otvorená denne od 8,00 do 18,00 hod. v dňoch od 5.12. do 16.12. 2016.

Prosíme súťažiacich, aby si prišli prevziať svoje práce po ukončení výstavy do 21.12. 2016, nevyzdvihnuté práce budeme nútení zlikvidovať. Ďakujeme za pochopenie.

Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha HlohovecPridané: 02.12.2016

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk