Zdobenie vianočných medovníkov 2016

Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24 Hlohovec

PROPOZÍCIE pre žiakov ZŠ

Organizátor: Centrum voľného času Dúha Hlohovec

Spoluorganizátor: Spojená škola Hlohovec

Termín: 30. november 2016 /streda/, o 10,15 hod.

Prezentácia: o 10,00 hod. v CVČ Dúha Hlohovec

Miesto: spoločenská miestnosť na ZŠ Koperníkova Hlohovec

Podmienky súťaže:

- súťaže sa môžu zúčastniť žiaci
I. stupňa ZŠ- 1. kategória
II. stupňa ZŠ – 2. kategória

- zo školy sa môžu zúčastniť maximálne jedno dvojčlenné družstvo v každej kategórii
- medovníky a polevu na zdobenie zabezpečuje Spojená škola Hlohovec

Srdečné poďakovanie patrí Mgr. Z. Tomšíkovej, riaditeľke SŠ Hlohovec

Vaše práce bude hodnotiť porota a víťazi budú odmenení diplomom a vecnou cenou.

Zároveň Vás pozývame na výstavu Vašich prác, ktorá bude v dňoch od 05.12. – 16.12.2016 v čase od 8,00 – 18,00 hod.

V termíne od 19.12. – 21.12 2016 si môžete zobrať svoje vystavené práce. V prípade nevyzdvihnutia budú zlikvidované. Ďakujeme za pochopenie.

Prihláška do súťaže v zdobení vianočných medovníkov (DOC)

Vybavuje: Jana Rybárová
Kontakt: 0911 288 350, 73 420 84
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha HlohovecPridané: 02.11.2016
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.