Náša FB stránka

Pobytový tábor - Leto 2016

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU DÚHA PONÚKA DEŤOM TÝŽDEŇ NEZABUDNUTEĽNÝCH ZÁŽITKOV, ZÁBAVY A STRETNUTÍ S NOVÝMI PRIATEĽMI...

KDE? Chata pod Skalným mestom je súčasťou krásnej prírody v tichej časti Terchovej – Štefanovej.TERMÍN : 10.07. – 15.07. 2016
CENA:
150 € / pre deti s trvalým pobytom v Hlohovci /
180 € / pre deti z iných obcí /

CENA ZAHŔŇA :
- dopravu, 5 x denne stravu + pitný režim, ubytovanie / 2 , 3, 4 lôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením /, poistenie
- zdravotnú starostlivosť, odborný pedagogický dozor
- celodenný bohatý program, odmeny...
- bohatý športový program / športová olympiáda, zumba, futbal, florbal... /
- výlety do okolia/ Vrátna-2 km, Jánošíkove diery-3 km, Terchová- 4 km,/ opekačku, tvorivé dielne...
CHATA ponúka : dve veľké ihriská, posedenie na opekanie, zastrešenú kolibu...Uzávierka prihlášok je 17.6.2016

PRIHLÁŠKA NA LETNÝ POBYTOVÝ TÁBOR - Terchová (DOC)

Prihláška bude zaevidovaná po uhradení plnej výšky poplatku v hotovosti v CVČ Dúha, alebo uhradení cez internet banking do 5 dní od zaevidovania prihlášky.
Číslo účtu : SK37 0200 0000 001668118951, VS - rodné čislo dieťaťa
Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa a termín tábora.
Bližšie informácie ako aj prihlášku získate v CVČ Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec,
alebo na našej webovej stránke.
Tel. kontakty : 033/ 73 420 84, 033/ 73 420 82, 0911/ 288 350
www.cvcduha.sk, e-mail: duhahc@stonline.skPridané: 01.03.2016

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@stonline.sk