Náša FB stránka

LETO S DÚHOU 2016

Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec

pripravilo pre deti ZŠ

TERMÍNY :

4. 7. 2016 - 8. 7. 2016 - prímestský tábor OBSADENÝ
10. 7. 2016 – 15. 7. 2016 - pobytový tábor – Chata pod Skalným mestom-Terchová OBSADENÝ
18. 7. 2016 - 22. 7. 2016 - prímestský tábor OBSADENÝ
25. 7. 2016 - 29. 7. 2016 - prímestský tábor OBSADENÝ
1. 8. 2016 - 5. 8. 2016 - prímestský tábor OBSADENÝ
8. 8. 2016 - 12. 8. 2016 - prímestský tábor OBSADENÝ
15. 8. 2016 - 19. 8. 2016 - prímestský tábor OBSADENÝ
22. 8. 2016 - 26. 8. 2016 - prímestský tábor OBSADENÝ

Do prímestského tábora prijímame žiakov ZŠ

Pre deti sme pripravili atraktívny program :
návštevy kúpalísk, vychádzky do prírody, výlety, návštevy hradov a zámkov, športové súťaže, športové a vedomostné hry, rôzne súťaže, tvorivé dielne, hry v telocvični, exkurzie...

Cena : 4.7.2016 – 8.7.2016
30 € / pre deti s trvalým pobytom v Hlohovci /
45 € / pre deti z iných obcí /
ostatné termíny prímestských táborov
35 € / pre deti s trvalým pobytom v HC /
50 € / pre deti z iných obcí /

Režim prímestského tábora :
7.30 - 8.00 príchod do CVČ, 8.00 - 15.00 aktivity podľa plánu, 15.00 - 15.30 odchod detí domov.
Cena tábora zahŕňa: poistenie, obedy, pitný režim, vstupenky, dopravu, spotrebný materiál, odmeny...
Prímestský tábor sa uskutoční pri minimálnom počte 10 detí.

Prihláška do letného prímestského tábora (DOC)

Prihláška bude zaevidovaná po uhradení plnej výšky poplatku v hotovosti v CVČ Dúha, alebo uhradení cez internet banking do 5 dní od zaevidovania prihlášky.
Číslo účtu : SK37 0200 0000 001668118951, VS - rodné čislo dieťaťa
Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa a termín tábora.
Uzávierka prihlášok je 17. 6. 2016

Bližšie informácie ako aj prihlášku si môžete vyzdvihnúť v CVČ Dúha,
alebo na www.cvcduha.sk, e-mail: duhahc@stonline.sk
Tel. kontakty : 73 420 84, 73 420 82, 0911 288 350Pridané: 01.03.2016

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@stonline.sk