Náša FB stránka

VYHODNOTENIE okresného kola súťaže „Slávik Slovenska 2015“

Centrum voľného času „DÚHA“, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec


Dňa 13.mája 2015 sa v CVČ Dúha v Hlohovci konalo okresné kolo speváckej súťaže „Slávik Slovenska 2015“, na ktorom sa zúčastnilo 22 žiakov z 9 základných škôl a 1 ZUŠ v okrese Hlohovec .

Porota pracovala v zložení :
Mgr. Martina Baračková – ZUŠ Hc
Oľga Kremnická- ZŠ s MŠ Pastuchov
PhDr. Helena Kolníková- ZŠ, Podzámska, Hc

Korepetítorom bola p. Mgr. Martina Baračková zo ZUŠ v Hlohovci.

UMIESTNENIE:

I. kategória : ( 1.-3.roč.)
1. Nina Polačiková ZŠ J. Hollého s MŠ Madunice
2. Klára Káčerová ZŠ Hlohovec, A. Felcána
3. Tamara Hertelová ZŠ s MŠ Horné Otrokovce

II. kategória : ( 4.-6.roč.)
1. Katarína Mišovičová ZŠ s MŠ Dolné Zelenice
2. Bianka Brestovanská ZŠ Hlohovec, Podzámska
3. Sara Obertová ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec

III. kategória : ( 7.-9. roč.)
1. Nikol Rafajdusová ZŠ Hlohovec, Podzámska
2. Aneta Moldová ZŠ s MŠ Trakovice
3. Viktória Novosádová ZŠ Hlohovec, Podzámska

Cena poroty:
Alexandra Kučerová ZŠ s MŠ Červeník
Dominik Pecho ZŠ sv. Jozefa Hlohovec


Krajské kolo Slávika Slovenska 2015 bude 21. 5. 2015 v Kalokagatia – CVČ, Strelecká 1, Trnava. Do krajského kola postupujú: Nina Polačiková, Katarína Mišovičová a Nikol Rafajdusová. Bližšie informácie ku krajskému kolu SS 2015 si sledujte na webovej stránke Kalokagatia - CVČ Trnava.

Centrum voľného času „DÚHA“ v Hlohovci ďakuje všetkým súťažiacim za hodnotný výkon v interpretácii slovenskej ľudovej piesne, vyučujúcim za kvalitnú prípravu žiakov. Poďakovanie patrí aj členom poroty, korepetítorovi i ďalším doprevádzajúcim. Foto zo súťaže si môžete prezrieť na webovej stránke CVČ : www.cvcduha.sk

V Hlohovci 13. mája 2015
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ


Vybavuje: Miroslava Glosová, CVČ Dúha Hlohovec


Pridané: 14.05.2015

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk