DÚHAFEST 2015

Centrum voľného času „Dúha“,Koperníkova 24, 920 01 HLOHOVEC

organizuje dňa

7. 6. 2015 o 15,00 hod.

v priestoroch KULTÚRNEHO DOMU

IX. ROČNÍK PREHLIADKY VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT
detí, mládeže a dospelých z Hlohovca a okolia


Pripravovaný program DÚHAFESTU:
• vystúpenie detí, mládeže a členov záujmových útvarov MŠ,ZŠ,SŠ,CVČ,občianských združení a iných neformálnych skupín
• ocenenie talentov, aktivity škôl

Chceme spolu s Vami tvoriť náplň tohoto podujatia a preto očakávame od Vás, že budete spolutvorcami programu. Prezentujte Vašu činnosť speváckymi, tanečnými, folklórnymi, literárno-dramatickými a inými aktivitami, krúžkami, besiedkami, pásmami.

Vaše ponuky, tipy, nápady nám zasielajte
do 18. 5. 2015.


Našim spoločným cieľom bude :
• Prezentácia šikovnosti a zručnosti detí, mládeže a obyvateľov Hlohovca a okolia
• Motivovať deti a mládež k zmysluplnému využívaniu voľného času.
• Motivovať deti a mládež k rozvýjaniu svojich záujmov, talentov aj vedomostí a k reprezentovanou svojej školy a mesta


Telefonický kontakt : 033/7342084, 7342082, 0911 288350,
e – mail duhahc@stonline.sk, web stránka : www.cvcduha.skPridané: 15.04.2015
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.