Náša FB stránka

VYHODNOTENIE okresného kola Pytagoriády - okres Hlohovec - Kategória P6

Miesto konania : CVČ Dúha , Koperníkova 24, Hlohovec
Dátum : 17.3.2015
Počet zúčastnených škôl : 14
Počet súťažiacich : 31
Počet úspešných riešiteľov : 12
Počet bodov za úspešnosť : 10 a viac
Percento úspešnosti : 38,71 %

Poradie Priezvisko, meno Škola Úlohy Čas Spolu
1. Klištinec Martin ZŠ Kľačany 12 8 20
1. Kocianová Barbora ZŠ,Podzámska, Hc 12 8 20
2. Hulala Jakub Martin GIK,Hc 12 7 19
2. Masaryk Tomáš ZŠ, Podzámska, Hc 12 7 19
3. Kabašta Šimon ZŠ, Podzámska, Hc 11 8 19
3. Švihoríková Ema ZŠ Dvorníky 11 8 19
4. Mikuš Andrej ZŠ sv. Jozefa 10 8 18
5. Sobotovičová Alexandra GIK, Hc 12 4 16
6. Lányi Filip ZŠ, Podzámska, Hc 10 6 16
7. Latáková Kristína ZŠ Pastuchov 11 4 15
8. Vachan Viliam ZŠ Leopoldov 10 4 14
9. Kollárová Alžbeta ZŠ sv. Jozefa, Hc 11 1 12
10. Fojtášek Martin ZŠ, Podzámska, Hc 9 0 9
10. Geseová Lea GIK, Hc 9 0 9
10. Kvasňovská Andrea ZŠ, Podzámska, Hc 9 0 9
10. Mlynarčíková Ivana GIK, Hc 9 0 9
10. Pavlík Kristián ZŠ Pastuchov 9 0 9
11. Bittnerová Veronika ZŠ Šulekovo 8 0 8
11. Daniška Dušan ZŠ Trakovice 8 0 8
11. Dzurechová Laura GIK, Hc 8 0 8
11. Lörinc Rudolf ZŠ Bojničky 8 0 8
11. Masaryková Lea GIK, Hc 8 0 8
11. Szemenyeiová Monika ZŠ, M.R. Štefánika, Hc 8 0 8
11. Šrank Michal ZŠ sv. Jozefa, Hc 8 0 8
11. Vančová Bibiána ZŠ Madunice 8 0 8
12. Borčányová Adela ZŠ, Podzámska, Hc 7 0 7
12. Držík Jozef ZŠ Červeník 7 0 7
12. Lacheta Jakub ZŠ Madunice 7 0 7
13. Bistáková Natália ZŠ Horné Otrokovce 6 0 6
13. Grznárová Natália ZŠ Madunice 6 0 6
13. Gulová Viktória ZŠ Horné Otrokovce 6 0 6


Nezúčastnili sa:
Šušeková Diana, ZŠ Horné Otrokovce
Pieč Martin, ZŠ sv. Jozefa, Hc
Čižmáriková Katarína, ZŠ, Koperníkova, Hc

Hlohovec, 17.3.2015
Mgr. Ivana Vrtíková - predseda porotyPridané: 19.03.2015

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk