Náša FB stránka

Vyhodnotenie obvodného kola súťaže Európa v škole

Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec


V CVČ Dúha sa dňa 20.februára 2015 zišla porota, ktorá hodnotila práce žiakov zaslané do obvodného kola súťaže Európa v škole. Do súťaže sa zapojilo 6 škôl okresu Hlohovec s literárnymi a výtvarnými prácami svojich žiakov.

Porota pracovala v zložení:
PeadDr. Daniela Kušnírová predseda poroty
Mgr.Bibiana Moravčíková člen poroty
Mgr. Margita Kiralová člen poroty

Úlohou poroty bolo vybrať práce žiakov bez určenia poradia ,ktoré postúpia do celoslovenského kola. Po rozhodnutí poroty boli do celoslovenského kola zaslané práce týchto žiakov:

Literárne práce:

I. kategória (6-9 rokov )
Veronika Valenčíková ZŠ Leopoldov

II. kategória(10-12 rokov)
Jakub Barla ZŠ Podzámska Hc

III. kategória(13-15rokov)
Mária Stupková ZŠ M.R.Štefánika Hc Natália Jirkalová ZŠ M.R.Štefánika Hc Multimediálne práce:
Timotej Krajčovič ZŠ Podzámska Hc

Výtvarné práce:

I. kategória(6-9 rokov)
Katarína Moravčíková ZŠ Koperníkova Hc
Michal Moravčík ZŠ Koperníkova Hc
Norbert Blaško ZŠ a MŠ Madunice

II. kategória(10-12 rokov)
Barbora Zacharová ZŠ Koperníkova Hc
Jana Škopeková ZŠ Koperníkova Hc

III. kategória(13-15 rokov)
Zuzana Šerfőzőová ZŠ Koperníkova Hc
Aneta Ďurišová ZŠ a MŠ Madunice
Laura Polačiková ZŠ M.R. Štefánika Hc
Alexandra Miháliková ZŠ Koperníkova Hc

Ďakujeme porote, súťažiacim za veľmi pekné práce a ich pedagógom za spoluprácu. Autorom ocenených prác želáme veľa úspechov pri reprezentácii nášho okresu v celoslovenskom kole. Súťažiacim v obvodnom kole budú odovzdané diplomy a ceny.

PaedDr. Daniela Kušnírová
predseda porotyPridané: 24.02.2015

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk