Úvod

Neprehliadnite:

DARUJTE NÁM 2%

Vyhodnotenie 22. ročníka Michalského behu do kopca

Záujmové útvary pre STREDNÉ ŠKOLY v školskom roku 2017/2018

Záujmové útvary pre ZÁKLADNÉ ŠKOLY v školskom roku 2017/2018

ŠPORTOM KU ZDRAVIU

Záujmový útvar BALÓNOVÉ KREÁCIE 2017/2018

Prihláška do záujmového útvaru v šk. roku 2017/2018

Centrum voľného času Dúha je mestská rozpočtová organizácia.

Spĺňa charakter otvoreného zariadenia, je prístupné deťom a mládeži po celý školský rok, vrátane školských prázdnin. Jeho poslaním je umožniť deťom a mládeži užitočné využívanie voľného času, spojené s výchovným pôsobením.

Pravidelná záujmová činnosť je prevažnou formou činnosti centra. Činnosti jednorázové, alebo krátkodobé, ponuky záujmového, rekreačného a relaxačného charakteru a voľné využívanie jednotlivých priestorov realizuje CVČ Dúha počas pracovného týždňa i v dňoch pracovného voľna.

CVČ Dúha rozvíja nielen tradičné, už osvedčené konkrétne aktivity, ale hľadá aj nové metódy a formy prevencie a ochrany detí a mládeže pred všetkými druhmi sociálno-patologických javov a pri tom chceme v oveľa väčšej miere spolupracovať s rôznymi občianskymi združeniami, školami, štátnymi a neštátnymi inštitúciámi v našom regióne.© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.