Náša FB stránkaVážení rodičia, milí krúžkari

Krúžková činnosť v CVČ Dúha začína 5.10.2020

Prosíme Vás o preštudovanie Prevádzkového poriadku platného počas pandemickej situácie spôsobenej COVID-19 v priestoroch CVČ Dúha

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti: https://www.minedu.sk/data/att/17279.docx

Prevádzkový poriadok CVČ Dúha počas pandémie spôsobenej novým
karonavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19

Povinnosti :
 • vstup do priestorov CVČ a pohyb v priestoroch CVČ je možný iba s prekrytím horných dýchacích ciest,
 • počas trvania ZÚ je povinnosť nosiť rúška v zmysle aktuálnych opatrení a nariadení,
 • pri vstupe do priestorov CVČ je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok na ruky,
 • rodič / zákonný zástupca / sprevádzajúca osoba sa v priestoroch CVČ zdržuje iba nevyhnutný čas,
 • členovia ZÚ sa pred začatím činnosti zdržujú v priestoroch na to určených,
 • pred začatím ZÚ odovzdať vedúcemu ZÚ dokument : Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti / bez požadovaného vyhlásenia nebude umožnené daný krúžok absolvovať /
 • rodič / zákonný zástupca je povinný bezodkladne nahlásiť vedúcemu ZÚ prípadnú nariadenú karanténu, podozrenie, alebo pozitivitu na COVID-19 člena ZÚ.

Zákazy :
 • zákaz hrania spoločenských hier na chodbe CVČ / stolný futbal, stolný tenis, biliard /,
 • zákaz účasti členov ZÚ na záujmovej činnosti v prípade, ak daná žiakom navštevujúca trieda v MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, kolektív blízkych pracovníkov, blízka rodina je v nariadenej karanténe,
 • zákaz účasti členov na záujmovej činnosti v prípade, že celá MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, celé pracovisko je v nariadenej karanténe.

Iné opatrenia :
 • po každom krúžku bude vykonaná potrebná dezinfekcia a vetranie,
 • v priestoroch CVČ je vyčlenená izolačná miestnosť, v ktorej sa neplnoletý člen ZÚ s podozrením na CIVOD-19 zdržuje do príchodu rodiča/zákonného zástupcu.


V Hlohovci 30.09.2020

Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec

CVČ Dúha

Motto CVČ Dúha Hlohovec :
dúha dúha SMIECH JE NAJKRATŠIA VZDIALENOSŤ MEDZI DVOMA ĽUĎMI


Najnovšie články:

ŽIVOT s RÚŠKOM 2020-10-01

ZÁZRAČNÁ JESEŇ 2020-10-01

VARÍM, VARÍŠ, VARÍME pre I. a II. stupeň ZŠ 2020-09-05

VARÍM, VARÍŠ, VARÍME PRE 5.-9. ročník ZŠ 2020-09-05

ZUMBA pre staršie žiačky ZŠ 2020-09-05

Výtvarný ateliér 2020-09-05

Zumba pre mladšie žiačky 2020-09-05


© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@stonline.sk