Náša FB stránka

VYHODNOTENIE obvodného kola Fyzikálnej olympiády kategória E (9. ročník)

Miesto konania: CVČ Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Dátum: 14. 03. 2014
Počet zúčastnených škôl: 3
Počet súťažiacich: 9
Počet úspešných riešiteľov: 2
Počet bodov za úspešnosť: riešiteľ je úspešný, ak vyrieši aspoň jednu úlohu úspešne a celkové získa najmenej 15 bodov.
Úspešnosť v %: 22,22

Por. čísloMeno a priezviskoŠkolaMeno, priezvisko vyučujúcehoBody za príkladSpolu
č.1 č.2 č.3 č.4
1. Branislav Kniez Koperníkova 24, Hc Mgr. Marta Lőfflerová 10 2 8 9 29
2. Patrik Babulic Koperníkova 24, Hc Mgr. Marta Lőfflerová 10 0 8 9 27
3.-4. Patrik Černý Podzámska 35, Hc Mgr. Alena Miškayová 3 0 7 2 12
3.-4. Radoslav Hajdák Gymnázium IK Hc PaedDr. Valéria Brunčáková 8 0 3 1 12
5. Viktor Tuma Podzámska 35, Hc Mgr. Alena Miškayová 2 0 7 2 11
6. Matej Fázik Podzámska 35, Hc Mgr. Alena Miškayová 3 0 3 3 9
7. Nikoleta Šišanová Gymnázium Ik, Hc PaedDr. Valéria Brunčáková 2 0 4 1,5 7,5
8. Lucia Púšová Koperníkova 24, Hc Mgr. Marta Lőfflerová 0 0 3 2 5
9. Nikola Brocková Koperníkova 24, Hc Mgr. Marta Lőfflerová 0 0 1 1 2


Mená členov hodnotiacej komisie :
Mgr. Marta Lőfflerová
Mgr. Alena Miškayová
Mgr. Pavel Karas

Mgr.Marta Lőfflerová
predseda poroty OKPridané: 17.03.2014

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk