ZOZNAM POZVANÝCH na okresné kolo Pytagoriády P6

OKRES: HLOHOVEC
Miesto konania súťaže : CVČ Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec
Dátum : 19.3.2014
Názov súťaže : Pytagoriáda
Kategória : P6

P.č. Meno a priezvisko súťažiaceho žiaka Názov ZŠ
1. Michal Černý Hc, M.R.Štefánika
2. Simona Galovičová Hc, M.R.Štefánika
3. Nina Múdra Hc, M.R.Štefánika
4. Michal Krkoška Hc, Koperníkova
5. Matúš Máťaš Hc, Koperníkova
6. Pavol Bobák Hc, Koperníkova
7. Nina Šimičáková Hc, Koperníkova
8. Ivana Sersenová Hc, Koperníkova
9. Nina Kubincová Madunice
10. Peter Panáč Pastuchov
11. Michaela Hlaváčová Pastuchov
12. Aneta Tejkalová Pastuchov
13. Karin Ničová Kľačany
14. Matúš Kožušník Kľačany
15. Monika Lehenová Trakovice
16. David Bunček Trakovice
17. Michal Mikula Šulekovo
18. Jozef Špano Dvorníky
19. Filip Novotný Dvorníky
20. Tamara Hladká Gymnázium I.K. Hlohovec
21. Michal Pepucha Gymnázium I.K. Hlohovec
22. Andrej Morovics Gymnázium I.K. Hlohovec
23. Natália Práznovská Gymnázium I.K. Hlohovec
24. Dávid Franko Gymnázium I.K. Hlohovec
25. Janka Melišová Gymnázium I.K. Hlohovec
26. Michal Minarovský Gymnázium I.K. Hlohovec
27. Dominik Vachan Hc, A.Felcána
28. Dominik Kupec Leopoldov
29. Jakub Borovský Leopoldov
30. Viktor Čech Leopoldov
31. Jakub Kriška Leopoldov
32. Natália Geršičová Červeník
33. David Blaško Červeník
34. Patrik Raušlo Červeník
35. Liliana Staňová Červeník
36. Filip Zdenek Horné Otrokovce
37. Lucia Herceková Hc sv. Jozefa
38. Daniela Brisudová Bojničky
39. Patrik Danek Bojničky
40. Dávid Černý Hc, Podzámska
41. Nikola Rafajdusová Hc, Podzámska
42. Matej Černý Hc, PodzámskaPridané: 11.03.2014
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.