Náša FB stránka

PROPOZÍCIE obvodného kola v basketbale stredných škôl

Okresný úrad Trnava
Centrum voľného času Dúha Hlohovec


Všeobecné ustanovenia :

Organizátor : Okresný úrad Trnava, CVČ Dúha Hlohovec
Spolupráca: Gymnázium I. Kupca Hlohovec
Termín :
17. 1. 2014 o 11, 00 hod. - študentky
24. 1. 2014 o 9, 00 – študenti
Miesto : Gymnázium I. Kupca Hlohovec
Kategória :
Študenti a študentky nar. 1. 1. 1994 a ml.
Družstvo tvorí 10 hráčov.
Štartujú: :

Študentky – OA, Gymnázium, SOŠ
Študenti – Gymnázium, OA, SOŠ , SOŠT

Technické ustanovenia:

Pravidlá : Súťaží sa podľa platných pravidiel basketbalu.
Hrací čas : 2 x 8 min.
Systém : Každý s každým.
Postup : Víťazné družstvá postupujú na Župnú olympiádu.
Podmienka : Súpiska z portálu, potvrdená riaditeľom školy.
Poznámka : Súťažiaci musia mať kartičku poistenca.
Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže.


Vybavuje: A. Mišáková

Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha HlohovecPridané: 06.12.2013

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk