Pozvánka - SLÁVIK SLOVENSKA 2013

Centrum voľného času “DÚHA“, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec


Všetkým ZŠ s ročníkmi 1.- 9.,
s ročníkmi 1.- 4., ZŠ sv. Jozefa,
Gymnázium I. Kupca, ZUŠ
v okrese Hlohovec

Vybavuje: Telefón: Hlohovec
Kremnická 7342084 10.4.2013


P o z v á n k a

Centrum voľného času „DÚHA“ v Hlohovci v spolupráci s Obvodným úradom Trnava, odborom školstva a ZUŠ v Hlohovci Vás pozývajú na obvodné kolo speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne

SLÁVIK SLOVENSKA 2013,
ktoré sa bude konať
dňa 14.mája 2013, t.j. v utorok


Miesto : Koncertná sieň ZUŠ, Pribinova č. 5, Hlohovec
Začiatok : 8,30 hod. (prezentácia 8,00 hod.)

Hudobný sprievod je povinný v jednej piesni !
Ak nemáte inú možnosť, ponúkame Vám v spolupráci so ZUŠ v Hlohovci spoločný nácvik spevu s klavírnym sprievodom. Na klavíri bude sprevádzať Mgr. Martina Baračková.

Zocvičovanie bude v ZUŠ Hc Pribinova č. 5 v dňoch:
03.5.2013, t.j.v piatok a
10.5.2013, t.j.v piatok
vždy v čase od 12,30 hod. do 16,00 hod. v učebni č. dverí 18.

Stretnutie si môžete dohodnúť s Mgr. Baračkovou na tel. čísle 0907 210710.

Poznámky :
• V prípade, že nemáte Spevníček SS na rok 2013, obráťte sa na CVČ Dúha Hlohovec.
• Prihlášku do obvodného kola zašlite do CVČ Dúha Hlohovec do 30.4.2013
• V každej kategórii môže súťažiť víťaz školského kola. Ak plánujete poslať do súťaže viac žiakov v jednej kategórii, dohodnite si to s predsedníčkou poroty Mgr. Baračkovou.

NÁVRATKA - PRIHLÁŠKA (doc)

Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČPridané: 10.04.2013
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.