VYHODNOTENIE obvodného kola súťaže

Dňa 4.mája 2011 sa v koncertnej sieni ZUŠ v Hlohovci konalo obvodné kolo speváckej súťaže „Slávik Slovenska 2011“, na ktorom sa zúčastnilo 23 žiakov z 9 základných škôl a 2 ZUŠ v okrese Hlohovec .

Porota pracovala v zložení :
Mária Marková - ZUŠ Hc
Jana Becherová - ZUŠ Hc
Stanislav Repka- ZUŠ Hc

Korepetítorom bola p. Mgr. Martina Baračková zo ZUŠ v Hlohovci.

UMIESTNENIE:

I. kategória : ( 1.-3.roč.)
1. Aneta Bučková ZŠ s MŠ Trakovice
2. Naďa Repková ZŠ Leopoldov
3. Viktória Špaleková ZŠ Hlohovec, Podzámska

II. kategória : ( 4.-6.roč.)
1. Lívia Seewaldová ZUŠ Hlohovec
2. Terézia Halásová ZŠ Leopoldov
3. Karin Labašová ZŠ Hlohovec, Podzámska

III. kategória : ( 7.-9. roč.)
1. Denisa Balleková ZUŠ Trakovice
2. Veronika Halásová ZŠ Leopoldov
2. Jana Lukáčiková ZŠ sv. Jozefa Hlohovec
3. Jakub Rafajdus Hlohovec, Podzámska

Krajské kolo Slávika Slovenska 2009 bude 16. 5. 2011 o 9,30 hod. v CVČ Kalokagatia Trnava. Do krajského kola postupujú: Aneta Bučková, Lívia Seewldová a Denisa Balleková. Pozvánky do krajského kola súťaže boli víťazom odovzdané na obvodnom kole. Centrum voľného času „DÚHA“ v Hlohovci ďakuje všetkým súťažiacim za hodnotný výkon v interpretácii slovenskej ľudovej piesne, vyučujúcim za kvalitnú prípravu žiakov. Poďakovanie patrí aj členom poroty, korepetítorovi a pracovníkom ZUŠ v Hlohovci za spoluprácu a poskytnutie priestorov.

V Hlohovci 4. mája 2011
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ

Vybavuje: Oľga Kremnická


Pridané: 06.05.2011
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.