Náša FB stránka

Vyhodnotenie súťaže - Zdobenie vianočných medovníkov 2023

Centrum voľného času Dúha Hlohovec,
Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec


Dňa 1.decembra 2023 sa uskutočnila okresná súťaž pre ZŠ - Zdobenie vianočných medovníkov v priestoroch CVČ Dúha v Hlohovci. Do súťaže sa zapojilo 10 základných škôl v okrese Hlohovec a súťažiacich detí bolo 20 . Súťažné práce hodnotila porota, ktorá sa rozhodla oceniť súťažiacich .

1. miesto: ZŠ s MŠ Horné Otrokovce
1. miesto : Gymnázium I.Kupca Hlohovec

2. miesto: ZŠ s MŠ Koperníkova Hlohovec
2. miesto: ZŠ s MŠ A.Felcána Hlohovec

3. miesto: ZŠ Leopoldov
3. miesto: ZŠ s MŠ Dvorníky

Súťažiaci obdržali diplomy a vecné ceny. CVČ ďakuje zúčastneným školám za aktívny prístup k súťaži. Poďakovanie patrí aj pedagógom za prípravu súťažiacich a porote za vyhodnotenie.


Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec
Pridané: 04.12.2023

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk