Náša FB stránka

Pozvánka na okresné kolo recitačnej súťaže ŠALIANSKY MAŤKO

Regionálny úrad školskej správy Trnava
Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec
033/73 420 84, 0911/ 288 350, duhahc@cvcduha.sk


TERMÍN: 27. 01. 2023 /piatok/
MIESTO: CVČ Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec

Prihlášku poslať email: duhahc@cvcduha.sk do 18.01.2023ORGANIZAČNÉ POKYNY:Vybavuje : J. Rybárová 033/73 420 84

S pozdravom

Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec
Pridané: 09.01.2023

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk