Náša FB stránka

Záujmové útvary pre MATERSKÉ ŠKOLY 2022/2023

Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec

ponúka
v školskom roku 2022/2023 tieto

záujmové útvary
pre MATERSKÉ ŠKOLY

anglický jazyk pre predškolákov

( v priestoroch Vašej MŠ)

Krúžok bude prebiehať 1 x týždenne.

Poplatok – 6 € / mesiac

/ I. platba sa uhrádza za mesiace október, november, december 2022
II. platba sa uhrádza za mesiace január – jún 2023
Informácie o platbe za krúžok / číslo účtu / dostanete na prvej hodine.
Pridané: 12.09.2022

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk