Náša FB stránka

Dúhové dielničky 2021/2022

záujmový útvar pre žiakov 1. -4. roč.

Kde: CVČ Dúha - utorok, prípadne v pondelok
ZŠ Podzámska – streda od 14,00

Prihlásiť sa môžu dievčatá a chlapci so záujmom o tvorivú činnosť

Poplatok: 6€ / mesiac
alebo odovzdať vzdelávací poukaz + doplatok
október – december: 6€ január – jún: 18€

Činnosť krúžku:

práca s prírodným materiálom
aranžovanie / vianočné, veľkonočné,.../
používanie rôznych techník, materiálov
práca s látkou, modelovanie, kreslenie, maľovanie
vystrihovanie, lepenie
rozvoj tvorivých schopností a tvorivého myslenia
rozvoj motoriky

Prihlášky do záujmového útvaru si môžete vyzdvihnúť v CVČ Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec,
alebo na www. cvcduha.sk, fb: Centrum voľného času Dúha
Informácie dostanete na tel. číslach : 033/ 7342084, 7342082, 0911 288350
Mail: duhahc@cvcduha.sk
Pridané: 18.09.2021

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk