Náša FB stránka

Vyhodnotenie okresného kola súťaže Hollého pamätník 2021

Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24, Hlohovec


Hollého pamätník je súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, ktorá je už 67. rok súčasťou Hviezdoslavovho Kubína.
Centrum voľného času DÚHA v Hlohovci v priestoroch ZUŠ Hlohovec v dňoch 08. a 09.6. 2021 zorganizovalo okresné kolo tejto tradičnej recitačnej súťaže. Okresné kolo súťaže sa kvôli pandemickým opatreniam presunulo z apríla na jún, konalo na dvore ZUŠ, pod holým nebom. Ďakujeme ZUŠ za spoluprácu a poskytnutie priestorov.

Do súťaže sa zapojilo 46 žiakov ZŠ okresu Hlohovec a Gymnázia I. Kupca Hlohovec. Porota hodnotila v zložení: PhDr. Zuzana Kamenčíková, Helena Pekarovičová, Mgr. Andrea Kleimanová, PhDr. Stanislav Kamenčík. Vybrala kvalitných recitátorov, ktorí sa nestratia ani vo vyšších kolách a budú reprezentovať seba, svoju školu, mesto a okres Hlohovec. Víťaz z každej kategórie postúpil do krajského kola, ktoré sa koná v Trnave. Postupujúcim držíme palce 23. 9.2021 v krajskom kole.

Výsledky súťaže:
POÉZIA

I. kategória 2.-4. ročník ZŠ
1. Ivana Pauková ZŠ s MŠ Kľačany
2. Katarína Sučanská ZŠ s MŠ A. Felcána Hlohovec
3. Michaela Muráriková ZŠ V. Šuleka Šulekovo


II. kategória 5.-6. ročník ZŠ, 1. roč. príma– osemroč. Gym.
1. Terézia Jurčacková ZŠ sv. Jozefa Hlohovec
2. Nikola Pauková ZŠ s MŠ Kľačany
3. Nela Ondrušková ZŠ s MŠ Červeník


III. kategória 7-9. ročník ZŠ, prísluš. roč.8-roč. Gym.
1.František Kollár ZŠ sv.Jozefa Hlohovec
2. Lýdia Cepková ZŠ s MŠ Kľačany
3. Samuel Repka ZŠ Leopoldov


PRÓZA

I. kategória 2.-4. ročník ZŠ
1. Lucia Gajarská ZŠ Podzámska Hlohovec
2. Dorota Ilavská ZŠ s MŠ Červeník
2. Matej Ulianko ZŠ sv. Jozefa Hlohovec
3. Lucia Veľká ZŠ s MŠ Horné Otrokovce


II. kategória 5.-6. ročník ZŠ, 1. roč – príma 8-roč. Gym.
1. Melany Kyjaková Gymnázium IK Hlohovec
2. Jakub Karabinoš ZŠ s MŠ Koperníkova Hlohovec
3. Natália Bajzíková ZŠ Leopoldov
3. Dávid Koller ZŠ V. Šuleka Šulekovo


III. kategória 7.-9. ročník ZŠ, prísluš. roč. 8-roč.Gym.
1.Daniel Ostrovský ZŠ s MŠ Kľačany
2. Alex Husár ZŠ sv.Jozefa Hlohovec
3. Vanesa Pavlíková, ZŠ s MŠ Horné Otrokovce
3. Katarína Minarovská Gymnázium IK HlohovecSpracovala: Mgr. Marta Ondrišová

Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec
Pridané: 15.06.2021

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk