Náša FB stránka

ZLOŽENIE RADY ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA pri CVČ Dúha Hlohovec 2016-2020

Aktualizácia zo dňa: 10.3.2020

V súlade s § 25 ods.3 a 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov zloženie a počet členov rady školského zariadenia určí zriadovateľ.

Zloženie rady školského zariadenia bude nasledovné:
1 zvolený zástupca zamestnancov
2 zvolení zástupcovia rodičov
2 delegovaní zástupcovia zriadovateľa

Rada ŠZ CVČ Dúha Hlohovec:
Mgr. Marta Ondrišová – predsedníčka - ped. zamestnanec
Členovia:
PharmDr. JUDr. Dagmar Masaryková - zástupca rodičov
Ing. Patrik Meliš - zástupca rodičov
Mgr. Oľga Nikodémová, MBA - deleg. zástupca mesta
Mgr. Iveta Moravcová - deleg. zástupca mesta
Pridané: 29.04.2020

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk