Náša FB stránka

OLYMPIÁDY a SÚŤAŽE - školský rok 2019/2020

Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
e-mail: duhahc@stonline.sk, web: www.cvcduha.sk
tel. čísla: 033/7342084, 0911288350


Názov súťaže: Kategória: Obvodné kolo: Zodpovedný organizátor: Prihlášky zaslať
do CVČ Hc do :
Matematická ol. Z5,Z9 29.01.2020 Mgr. L. Bejdáková 17.01.2020
Matematická ol. Z6,Z7,Z8 07.04.2020 Mgr. L. Bejdáková 27.03.2020
Fyzikálna ol. E,F 18.03.2020 Mgr. M. Ondrišová 06.03.2020
Archimediáda G 21.05.2020 Mgr. M. Ondrišová 11.05.2020
Chemická ol. D 20.03.2020 J. Rybárová 13.03.2020
Biologická ol. C 10.02.2020 J. Rybárová 31.01.2020
Biologická ol. D 23.04.2020 J. Rybárová 08.04.2020
Biologická ol. E 06.04.2020 J. Rybárová 27.03.2020
Pytagoriáda P3,P4.P5 24.03.2020 Mgr. L. Bejdáková 09.03.2020
Pytagoriáda P6,P7,P8 25.03.2020 Mgr. L. Bejdáková 09.03.2020
Ol. v Aj - ZŠ
1A, 1B
2A,2B,2D...
15.01.2020
15.01.2020
Mgr. M. Ondrišová
Mgr. L.Bejdáková
18.12.2019
18.12.2019
Ol. v Nj - ZŠ
1A,1B
2A, 2B, ...
16.01.2020
16.01.2020
OK sa bude konať v Trnave
Geografická ol. E,F,G, 06.02.2020 Mgr. M. Ondrišová 24.01.2020
Sláv. Slov. 2019 vš. kat. máj 2020 Mgr. L. Bejdáková 09.05.2020
Technická ol. 28.11.2019 J. Rybárová 18.11.2019
Olympiáda v Sj C 27.11.2019 Mgr. M. Ondrišová 15.11.2019
Dejepisná ol. C,D,E,F 14.02.2020 Mgr. M. Ondrišová 31.01.2020
Dejepisná ol.KK C,D,E,A,B 24.03.2020 Mgr. M. Ondrišová 12.03.2020
Šal. Maťko vš. kat. 23.01.2020 J. Rybárová 18.12.2019
Na bicykli bezpečne máj 2020 J. Rybárová apríl 2020
Rozprávkové vretienko marec 2020 J. Rybárová podľa propozícií
Hollého pamätník ZŠ - I.kat.
+II.próza
apríl 2020
4.-5.
J.Rybárová podľa propozícií
Hollého pamätník ZŠ III.kat.
+ II.poézia
apríl 2020
4.-5.
J. Rybárová podľa propozícií
Putujeme za ľud.piesňou 28.03 2020 Mgr. M. Ondrišová
Mgr. L. Bejdáková
podľa propozícií


Pozvánky na súťaže sledujte na:
www.minv.sk/?pozvokhc_ksutt
Pridané: 04.11.2019

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@stonline.sk