Náša FB stránka

Futsal SŠ - propozície okresného kola

OKRESNÝ ÚRAD V TRNAVE
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU DÚHA HLOHOVEC

Všeobecné ustanovenia:

Organizátor : Okresný úrad v Trnave, CVČ Dúha Hlohovec
Spolupráca : GIK Hlohovec
Termín : 19. 11. 2019 o 10, 00 hod.
Miesto : GIK Hlohovec
Kategória : Študenti nar. 1. 1. 2000 a ml.
Štartujú : GIK, SOŠT,OA
Systém : Každý s každým
Hrací čas : 2 x 8 min.

Technické ustanovenia:

Podmienka : Družstvo súťaží na základe súpisky potvrdenej riaditeľom školy. Na súpisku je možné uviesť 10 hráčov /4 + 1 na ihrisku/. Súpisku je potrebné vpísať na školský portál.

Výstroj : Obuv na futsal, dresy a lopta.

Rôzne : Študenti musia mať so sebou kartičku poistenca. Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže.

Postup : Víťazné družstvo postupuje na krajské kolo.

Dodržiavanie GDPR: Ochrana osobných údajov.
V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, /ďalej len GDPR/ a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len zákon/ o spracovávaní osobných údajov /meno, rok narodenia/ uvedených za účelom zabezpečenia a dodržiavania pravidiel na Školských športových súťažiach a iných podujatiach podľa Zákona č. 440/2015 o športe. /viď. „Politika informovanosti dotknutej osoby“ / na www.sass.sk

Vybavuje: A. Mišáková
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec

Pridané: 28.10.2019

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@stonline.sk