Náša FB stránka

Rozprávkové vretienko - vyhodnotenie okresného kola súťaže

Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec


Dňa 15. 03. 2019 CVČ DÚHA v Hlohovci organizovalo okresné kolo súťaže v prednese rozprávky žiakov ZŠ pod názvom: Rozprávkové vretienko.

Súťaž prebehla v 2 kategóriách a to:
I. kategória 1.-4. ročník
II. kategória 5.-9. ročník

Výsledky:

I. kategória:
1. miesto: Adam Babjak ZŠ sv. Jozefa Hlohovec
2. miesto: Barbora Lábadyová ZŠ s MŠ Koperníkova Hlohovec
3. miesto: Petra Mária Petrusová ZŠ Leopoldov
3. miesto: Matúš Majzel ZŠ s MŠ Horné Otrokovce


II. kategória:
1. miesto: Terézia Šranková ZŠ sv. Jozefa Hlohovec
2. miesto: Nela Černá ZŠ Podzámska Hlohovec
3. miesto: Andrea Pekarovičová ZŠ Leopoldov


Okresného kola sa zúčastnilo 9 ZŠ okresu Hlohovec. V I. kategórii sa zúčastnilo 7 súťažiacich a v II. kategórii sa zúčastnilo 6 súťažiacich. Víťazi boli odmenení diplomami a vecnými cenami.

Všetkým zúčastneným žiakom okresného kola srdečne blahoželáme k podanému výkonu. Poďakovanie patrí porote, aj všetkým pedagógom, ktorých žiaci sa okresného kola súťaže zúčastnili.


vybavuje: Jana Rybárová
duhahc@stonline.sk
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ DúhaPridané: 17.03.2019

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk