Náša FB stránka

VYHODNOTENIE obvodného kola Fyzikálnej olympiády - kategória F

Kategória: F (8. ročník)
Miesto konania: CVČ Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Dátum: 13. 03. 2019
Počet zúčastnených škôl: 4
Počet súťažiacich: 13
Počet úspešných riešiteľov: 1
Počet bodov za úspešnosť:
Úspešným riešiteľom OK FO sa stáva riešiteľ, ktorý aspoň z jednej úlohy získa 5 bodov a zároveň celkovo získa minimálne 15 bodov.
Úspešnosť v %: 7,7

Por. čísloMeno a priezviskoŠkolaMeno, priezvisko vyučujúcehoBody za príkladSpolu
č.1č.2č.3č.4
1. Ernest Fázik ZŠ, Podzámska 35, Hlohovec Mgr. A. Miškayová 5 8 4 2 19
2. Jakub Voltmann ZŠ, Podzámska Hlohovec Mgr. A. Miškayová 1 5 4 0 10
3. Karolína Púšová ZŠ, Koperníková, Hlohovec Mgr. T. Ottinger 1,5 4 0 0 5,5
4. Lea Kobidová ZŠ, Koperníková, Hlohovec Mgr. T. Ottinger 1 3 0 1 5
5. Ema Čuláková Gymnázium IK Hlohovec Mgr. Ľ. Krajčová 0,5 2 2 0 4,5
6. Katarína Lopuchová ZŠ, M.R. Štefánika, Hlohovec Mgr. K. Šaušová 1,5 1 1,5 0 4
7. Vanesa Vargová ZŠ, Koperníková, Hlohovec Mgr. T. Ottinger 0,5 3 0 0 3,5
7. Katarína Vozárová ZŠ, Koperníková , Hlohovec Mgr. T. Ottinger 0,5 3 0 0 3,5
8. Maximilián Macháček Gymnázium IK HC Mgr. Ľ. Krajčová 0 3 0 0 3
9. Nikola Ľubová ZŠ, Koperníková 24, Hlohovec Mgr. T. Ottinger 1,5 1 0 0 2,5
9. Dávid Hladej ZŠ, Koperníková 24, Hlohovec Mgr. T. Ottinger 0,5 0 0 2 2,5
10. Leo Kurinec Gymnázium IK Hlohovec Mgr. Ľ. Krajčová 0,5 0 0 0 0,5
10. Timotej Bisták Gymnázium IK Hlohovec Mgr. Ľ. Krajčová 0,5 0 0 0 0,5


Mená členov hodnotiacej komisie:
Mgr. Pavel Karas
Mgr. Alena Miškayová
Mgr. Ivana Fáziková

Mgr. Pavel Karas
predseda poroty OKPridané: 17.03.2019

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk