Náša FB stránka

Šaliansky Maťko - vyhodnotenie okresného kola súťaže

Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova ul. Hlohovec


Dňa 23.januára 2019 sa v Centre voľného času DÚHA v Hlohovci konalo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko. Do súťaže sa zapojilo 30 žiakov z 11 ZŠ okresu Hlohovec.

Výsledky súťaže: I. kategória (2.-3. ročník)
1. Petra Černá ZŠ s MŠ Koperníkova Hc
2. Viktória Machová ZŠ s MŠ Horné Otrokovce
3. Matej Ulianko ZŠ sv. Jozefa Hlohovec


II. kategória (4.-5. ročník)
1. Alex Husár ZŠ sv. Jozefa Hlohovec
2. Jakub Karabinoš ZŠ s MŠ Koperníkova Hc
3. Nela Ondrušková ZŠ s MŠ Červeník


III. kategória (6.-7. ročník)
1. Nela Černá ZŠ Podzámska Hlohovec
2. Daniel Ostrovský ZŠ s MŠ Kľačany
3. Ema Dlábiková ZŠ s MŠ Koperníkova Hc


Všetkým zúčastneným žiakom okresného kola srdečne blahoželáme, postupujúcim do krajského kola prajeme veľa úspechov pri reprezentácii nášho okresu. Poďakovanie patrí porote, pedagógom, ktorých žiaci sa okresného kola súťaže zúčastnili. Víťazi boli ocenení diplomom a darčekovou poukážkou.


PaedDr. Zuzana Kamenčíková
predseda poroty OKPridané: 27.01.2019

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk