Náša FB stránka

Pozvánka na okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko

Okresný úrad Trnava, odbor školstva v spolupráci s Centrom voľného času „Dúha“ v Hlohovci a Okresnou komisiou súťaže Šaliansky Maťko Vás pozýva na okresné kolo postupovej súťaže Šaliansky Maťko.

TERMÍN: 23. 01. 2019
MIESTO: CVČ Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
SÚŤAŽIACI:
I. Kategória – žiaci 2. - 3. ročníkov ZŠ
II. Kategória – žiaci 4. - 5. ročníkov ZŠ
III. Kategória – žiaci 6. - 7. ročníkov ZŠ a 1. a 2. ročníka OGY

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
• Príchod a prezentácia účastníkov: 8:00 – 8:30.
• Súťažiaci si prinesú so sebou prezuvky.
• Súťažiacim a pedagogickému dozoru cestovné hradí vysielajúca organizácia.
• Súťažiaci majú zabezpečené občerstvenie.

Prihlášky na OK spolu s vyhodnotením školského kola zašlite p. J. Rybárovej na adresu duhahc@stonline.sk do 20.12.2018.


Pridané: 19.01.2019

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@stonline.sk