Náša FB stránka

Vyhodnotenie súťaže v aranžovanie adventných vencov a vianočných svietnikov 2018

Centrum voľného času Dúha Hlohovec,
Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec

Vyhodnotenie okresnej súťaže pre žiakov ZŠ a SŠ


Dňa 03. decembra 2018 sa uskutočnila okresná súťaž pre ZŠ a SŠ v aranžovaní adventných vencov a vianočných svietnikov v priestoroch ZŠ na Koperníkovej ulici v Hlohovci. Do súťaže sa zapojilo 11 základných škôl, a za stredné školy GIK Hlohovec, SOŠ Hlohovec a Spojená škola Hlohovec.

Súťažné práce hodnotila porota, ktorá sa tento rok rozhodla oceniť všetky súťažiace družstvá, ktoré nezvíťazili malým darčekom.

Základné školy:
1. miesto: ZŠ s MŠ Kľačany
1. miesto: ZŠ Koperníkova Hlohovec
1. miesto: ZŠ s MŠ Dvorníky
2. miesto: ZŠ A. Felcána Hlohovec
2. miesto: ZŠ M.R.Štefánika Hlohovec
3. miesto: ZŠ Leopoldov
Cena za originalitu: ZŠ s MŠ Horné Otrokovce


Stredné školy:
1. miesto: Gymnázium IK Hlohovec
2. miesto: SOŠ Hlohovec
3. miesto: Spojená škola Hlohovec


Víťazné družstvá dostali diplomy a vecné ceny. CVČ ďakuje zúčastneným školám za aktívny prístup k súťaži. Poďakovanie patrí aj pedagógom za prípravu súťažiacich a porote za vyhodnotenie.

Zo zhotovených prác je nainštalovaná výstava na ktorú Vás srdečne pozývame. Výstava bude otvorená denne od 8,00 do 18,00 hod. v dňoch od 4.12. do 17.12. 2018.


Prosíme súťažiacich, aby si prišli prevziať svoje práce po ukončení výstavy do 20.12. 2018, nevyzdvihnuté práce budeme nútení zlikvidovať. Ďakujeme za pochopenie.


Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha HlohovecPridané: 04.12.2018

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@stonline.sk