Náša FB stránka

Aranžovanie adventných vencov a vianočných svietnikov 2018

Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24 Hlohovec

PROPOZÍCIE
pre žiakov ZŠ a SŠ

Organizátor: Centrum voľného času Dúha Hlohovec

Termín: 03.december 2018 /pondelok/ o 10,00 hod.

Prezentácia: od 9,30 hod. v CVČ Dúha Hlohovec

Miesto: spoločenská miestnosť na ZŠ Koperníkova ul. Hlohovec

Téma: FOLKLÓRNE VIANOCE

Prihláška: Prihláška do súťaže (doc)

Podmienky súťaže:
- súťaže sa môžu zúčastniť žiaci 7.- 9. ročníka ZŠ- 1. kategória
- študenti SŠ – 2. kategória
- za školu súťaží jedno 3- členné družstvo
- každé družstvo vytvorí jeden adventný veniec a jeden vianočný svietnik
- materiál si každé družstvo prinesie so sebou
- prosíme o minimálnu pomoc pri práci družstva zo strany učiteľa

Zároveň Vás pozývame na výstavu Vašich prác,
ktorá bude v dňoch od 4. 12.–17. 12. 2018
v čase od 8,00 do 18,00 hod.

Priniesť prezuvky!

Prosíme vás, aby ste si v termíne od 17.12. do 20.12. 2018 prišli zobrať svoje vystavené práce. V prípade nevyzdvihnutia budú práce zlikvidované.
Ďakujeme za pochopenie.


Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha HlohovecPridané: 12.11.2018

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@stonline.sk