Vyhodnotenie obvodného kola geografickej olympiády 2017/2018 - Kategória E. ( 8. – 9.roč. ZŠ,3. roč. – 4. roč. OG)


Por. č. Meno PriezviskoŠkola Mon.a teor.č. M.kr. Prakt. časťSpolu bodov
1. Andrej Mikuš sv. Jozefa Hc 46 10 28 84
2. Michal Šrank sv. Jozefa Hc 40 10 34 84
3. Tomáš Varga A. Felcána Hc 43 9 25 77
4. Ondrej Hanzlík Gymnázium IK Hc 40 9 27 76
5. Adam Tanáč Trakovice 42 10 21 73
6. Andrej Rožnovják A. Felcána Hc 41 9 21 71
7. Jozef Kollár sv. Jozefa Hc 30 10 27 67
8. Martin Potanko Gymnázium IK Hc 30 9 27 66
9. Jakub M. Hulala Gymnázium IK Hc 26 8 31 65
10. Filip Moskal Podzámska Hc 30 7 25 62
11. Alžbeta Hercegová Trakovice 35 8 18 61
12. Maximilán Kováč Podzámska Hc 26 6 23 55
13. Martin Gašparík Podzámska Hc 26 8 17 51


Maximálny počet bodov: 100
Úspešný riešiteľ olympiády 65 bodov a viac

Prví traja úspešní riešitelia v kategóriách E, F, postupujú do krajského kola.

Mgr. Jana Bukovanová
predseda porotyPridané: 12.02.2018
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.