Vyhodnotenie obvodného kola geografickej olympiády 2017/2018 - Kategória F. ( 6.roč – 7. roč.ZŠ, 1.-2. roč. OG)

Dátum : 06.02.2018
Miesto : CVČ Dúha Hlohovec

Por. č. Meno PriezviskoŠkola Mon.a teor.č. M.kr. Prakt. časťSpolu bodov
1. Eva Gubáňová Bojničky 34 9 28 71
2. Ernest Fázik Podzámska Hc 35 9 23 67
3. Andrej Štefík A. Felcána Hc 20 10 22 52
4. Florian Ferdinand Červeník 24 10 15 49
5.-6. Adrian Mandúch A.Felcána Hc 23 10 16 49
5.-6. Katarína Lopuchová M.R.Štefánika Hc 23 10 16 49
7. Matej Černý Gymnázium IK Hc 21 10 18 49
8. Lukáš Vozárik Červeník 22 10 12 44
9. Vanessa Seewaldová Bojničky 21 9 14 44
10. Matej Lőrinc Bojničky 18 9 16 43
11. Lucas Doka Červeník 16 10 13 39
12. Ali Adil Gymnázium IK Hc 21 8 5 34
13. Monika Minarčíková A. Felcána Hc 13 9 12 34
14. Beáta Bojňanská M.R.Štefánika Hc 16 10 7 33
15. Maximilián Macháček Gymnázium IK Hc 17 5 10 32
16. Vladimír Kysela Bojničky 11 10 9 30
17. Markus Šuliman Leopoldov 13 8 5 26
18. Dávid Brisuda Bojničky 10 9 7 26
19. Tomáš Kremnický Pastuchov 13 3 7 23
20. Eva Miklovičová Podzámska Hc 11 7 5 23
21. Naďa Fačkovcová Madunice 11 3 6 20
22. Tibor Putera Madunice 7 0 6 13
23. Martin Ostrovský Madunice 3 3 7 13


Maximálny počet bodov: 100
Úspešný riešiteľ olympiády 65 bodov a viac

Prví traja úspešní riešitelia v kategóriách E, F, postupujú do krajského kola.

Mgr. Jana Bukovanová
predseda porotyPridané: 12.02.2018
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.