Vyhodnotenie obvodného kola geografickej olympiády 2017/2018 - Kategória G. ( 5.roč.)

Dátum : 06.02.2018
Miesto : CVČ Dúha Hlohovec

Por. č. Meno PriezviskoŠkola Mon.a teor.č. M.kr. Prakt. časťSpolu bodov
1. Leo Hrabovský Bojničky 39 9 36 84
2. Sofia Kolevová Podzámska Hc 33 8 31 72
3. Lenka Svíčková Leopoldov 29 10 31 70
4. Kristína Viskupová Bojničky 27 9 32 68
5. Pavol Stnisko Podzámska Hc 27 8 31 66
6. René Lacko Bojničky 26 7 33 66
7. Andrej Brezula Koperníkova Hc 24 9 31 64
8. Šimon Šimunič Červeník 22 9 28 59
9. Nela Geseová A. Felcána Hc 13 9 35 57
10. Joachim Barek M.R.Štefánika Hc 21 8 25 54
11. Šimon Hanzlík Koperníkova Hc 18 10 26 54
12. Samuel Držík Červeník 18 9 27 54
13. Jerguš Miklošík A.Felcána Hc 16 9 29 54
14. Rebeka Raceková Červeník 22 7 19 48
15. Samuel Pikus M.R.Štefánika Hc 16 8 22 46
16. Dominik Urminský M.R.Štefánika Hc 18 8 15 41
17. Michal Preťo Podzámska Hc 19 3 16 38
18. Sára Mončeková A.Felcána Hc 12 7 18 37


Maximálny počet bodov: 100
Úspešný riešiteľ olympiády 65 bodov a viac

Prví traja úspešní riešitelia v kategóriách E, F, postupujú do krajského kola.

Mgr. Jana Bukovanová
predseda porotyPridané: 12.02.2018
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.