VYHODNOTENIE okresného kola 67. ročníka MO – kategória Z9

Miesto : CVČ Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec
Dátum: 24.01.2018
Počet zúčastnených škôl: 5
Počet žiakov: 13
Súťažné úlohy: 4
Maximálny počet bodov: 24
Úspešnosť žiakov: 12 a viac bodov
Počet úspešných riešiteľov: 3
Úspešnosť súťaže: 23,07%

P.č. Meno a priezvisko Kód žiaka Škola 1. 2. 3. 4. Spolu
1. Andrej Mikuš 2 ZŠ sv.Jozefa, Hlohovec 6 3 5 2 16
1. Michal Šrank 4 ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec 6 6 2 2 16
2. Šimon Kabašta 13 ZŠ Podzámska, Hlohovec 6 0 5 2 13

3. Tomáš Masaryk 1 ZŠ Podzámska, Hlohovec 5 3 0 2 10
4. Andrea Kvasňovská 9 ZŠ Podzámska, Hlohovec 6 0 1 2 9
5. Jakub Martin Hulala 8 GIK, Hlohovec 6 0 0 2 8
5. Dominik Kupec 6 GIK, Hlohovec 6 0 2 0 8
6. Martin Klištinec 12 ZŠ s MŠ Kľačany 5 0 0 2 7
7. Filip Lányi 3 ZŠ Podzámska, Hlohovec 6 0 0 0 6
7. Dominik Špalek 5 GIK, Hlohovec 1 3 0 2 6
8. Nikola Ondreková 10 ZŠ Podzámska, Hlohovec 0 0 2 2 4
8. Dominika Vopátová 7 GIK, Hlohovec 1 0 1 2 4
9. Jozef Držík 11 ZŠ s MŠ Červeník 1 0 0 0 1


Nezúčastnil sa:

V Hlohovci, 24. január 2018

Mgr. Ivana Vrtíková
predseda komisie

Pridané: 28.01.2018
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.