Vyhodnotenie súťaže Aranžovanie adventných vencov a vianočných svietnikov 2017

Centrum voľného času Dúha Hlohovec,
Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec


Dňa 02. decembra 2016 sa uskutočnila okresná súťaž pre ZŠ a SŠ v aranžovaní adventných vencov a vianočných svietnikov v priestoroch ZŠ na Koperníkovej ulici v Hlohovci. Do súťaže sa zapojilo 11 základných škôl, a za stredné školy GIK Hlohovec, SOŠ Hlohovec a Praktická škola Hlohovec.

Súťažné práce hodnotila porota, ktorá sa tento rok rozhodla oceniť všetky súťažiace družstvá, ktoré nezvíťazili malým darčekom.

Základné školy:
1. miesto: ZŠ s MŠ Kľačany
2. miesto: ZŠ Koperníkova Hlohovec
2. miesto: ZŠ s MŠ Dvorníky
3. miesto: ZŠ s MŠ Horné Otrokovce
3. miesto: ZŠ A. Felcána Hlohovec

Stredné školy:
1. miesto: SOŠ Hlohovec
2. miesto: Praktická škola Hlohovec
3. miesto: Gymnázium IK Hlohovec


Víťazné družstvá dostali diplomy a vecné ceny. CVČ ďakuje zúčastneným školám za aktívny prístup k súťaži. Poďakovanie patrí aj pedagógom za prípravu súťažiacich a porote za vyhodnotenie.

Zo zhotovených prác je nainštalovaná výstava na ktorú Vás srdečne pozývame. Výstava bude otvorená denne od 8,00 do 18,00 hod. v dňoch od 5.12. do 15.12. 2017.

Prosíme súťažiacich, aby si prišli prevziať svoje práce po ukončení výstavy do 20.12. 2017, nevyzdvihnuté práce budeme nútení zlikvidovať. Ďakujeme za pochopenie.

Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha HlohovecPridané: 06.12.2017
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.