Vyhodnotenie súťaže Zdobenie vianočných medovníkov 2017

Centrum voľného času Dúha Hlohovec,
Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec


Dňa 01. december 2017 sa uskutočnila okresná súťaž pre ZŠ Zdobenie vianočných medovníkov v priestoroch ZŠ na Koperníkovej ulici v Hlohovci. Do súťaže sa zapojilo 13 základných škôl v okrese Hlohovec a súťažiacich detí bolo 40. Súťažné práce hodnotila porota, ktorá sa rozhodla oceniť súťažiacich .

1. Miroslava Šoková ZŠ Leopoldov
1. Erika Blašková ZŠ s MŠ Pastuchov
1. Zuzana Kováčová ZŠ s MŠ Horné Otrokovce
1. Katarína Španová
ZŠ s MŠ Dvorníky
 
2. Dorota Grajciarová ZŠ sv. Jozefa Hlohovec
2. Simona Vančová
ZŠ s MŠ Madunice
 
3. Laura Dzurechová Gymnázium I.Kupca Hc
3. Lea Kobidová ZŠ Koperníkova Hlohovec
3. Kristína Pauflerová Spojená škola Hlohovec
3. Monika Šemeláková ZŠ s MŠ Kľačany
3. Viktória Adamovičová ZŠ M.R.Štefánika Hlohovec
3. Dominika Krajčovičová ZŠ Podzámska Hlohovec
3. Nela Geseová ZŠ A.Felcána Hlohovec


Súťažiaci obdržali diplomy a vecné ceny. CVČ ďakuje zúčastneným školám za aktívny prístup k súťaži. Poďakovanie patrí aj pedagógom za prípravu súťažiacich a porote za vyhodnotenie.

Zo zhotovených prác je nainštalovaná výstava, na ktorú Vás srdečne pozývame.
Výstava bude otvorená denne od 8,00 do 18,00 hod. v dňoch
Od 05. 12. do 15.12. 2017.


Prosíme súťažiacich, aby si prišli prevziať svoje práce po ukončení výstavy, nevyzdvihnuté práce budeme nútení zlikvidovať. Ďakujeme za pochopenie.

Vybavuje: Jana Rybárová

Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha HlohovecPridané: 02.12.2017
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.