Zdobenie vianočných medovníkov - propozície pre žiakov ZŠ

Organizátor: Centrum voľného času Dúha Hlohovec

Spoluorganizátor: Spojená škola Hlohovec

Termín: 01. december 2017 /piatok/, o 10,30 hod.

Prezentácia: o 10,00 hod. v CVČ Dúha Hlohovec

Miesto: spoločenská miestnosť na ZŠ Koperníkova Hlohovec

Podmienky súťaže: zo školy sa môže zúčastniť maximálne jedno trojčlenné družstvo

Medovníky a polevu na zdobenie zabezpečuje
Spojená škola Hlohovec


Srdečné poďakovanie patrí
Mgr. Z. Tomšíkovej, riaditeľke SŠ Hlohovec


Vaše práce bude hodnotiť porota a víťazi budú odmenení diplomom a vecnou cenou.

Zároveň Vás pozývame na výstavu Vašich prác, ktorá bude v dňoch od 05.12. – 16.12.2017 v čase od 8,00 – 18,00 hod.

V termíne od 18.12. – 20.12 2017 si môžete zobrať svoje vystavené práce. V prípade nevyzdvihnutia budú zlikvidované. Ďakujeme za pochopenie.

Prihláška do súťaže (doc)


Hlohovec
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha

Pridané: 07.11.2017
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.