V O L E J B A L SŠ propozície okresného kola

OKRESNÝ ÚRAD V TRNAVE
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU DÚHA V HLOHOVCI


Všeobecné ustanovenia:

Organizátor : Okresný úrad v Trnave, Centrum voľného času Dúha Hlohovec
Spolupráca : SOŠ Hlohovec, SOŠT Hlohovec
Termín :
9. 11. 2017 o 9, 00 hod. – študenti
16. 11. 2017 o 10, 00 hod. – študentky
Miesto :
SOŠT Hlohovec – študenti
SOŠ Hlohovec - študentky
Kategória : Študenti a študentky nar. 1. 1. 1998 a ml.
Štartujú :
Študentky - OA, GIK, SOŠ
Študenti– OA, SOŠT, GIK, SOŠ
Systém : Každý s každým. Hrá sa na 2 vyhraté sety. Hrá sa podľa platných pravidiel volejbalu.

Technické ustanovenia:

Podmienka : Družstvo súťaží na základe súpisky, vpísanej na školskom portáli. Družstvo tvorí 12 hráčov.

Postup : Víťaz postupuje na Župnú olympiádu.

Výstroj : Športová obuv, dresy a lopta.

Rôzne : Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže. Súťažiaci musia mať so sebou kartičku poistenca.


Vybavuje: A. Mišáková
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha HlohovecPridané: 28.10.2017
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.