Náša FB stránka

PROPOZÍCIE okresného kola vo vybíjanej najml. žiakov ZŠ

Slovenská asociácia športu na školách - okresná rada
Centrum voľného času Dúha v Hlohovci


Organizátor: SAŠŠ – okresná rada, CVČ Dúha Hlohovec
Spolupráca : ZŠ Podzámska ul. Hlohovec
Termín a miesto: 7. 11. 2017 o 9, 00 hod. – ZŠ Podzámska ul. Hlohovec

Súťažia: ZŠ Podzámska Hc, ZŠ A. Felcána Hc, ZŠ s MŠ Kľačany, ZŠ Koperníkova Hc, ZŠ sv. Jozefa Hc, ZŠ s MŠ Bojničky

Kategória:
žiaci a žiačky nar. 1. 9. 2007 a mladší
Koedukované 12-členné družstvo žiakov a žiačok.
Na ihrisku musí byť minimálne 5 dievčat.

Hrací systém: Každý s každým v 2 skupinách. Potom zápas o 3. a 1. miesto

Pravidlá: Súťaží sa podľa platných pravidiel vybíjanej.

Postup: Víťazné družstvo postupuje na krajské kolo.

Podmienka:
Súpiska vložená na školskom portáli.
Súťažiaci musia mať kartičku poistenca.
Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže.
Dozor počas súťaže zabezpečujú pedagogickí zamestnanci zúčastnených škôl.


Ak sa súťaže nezúčastníte, oznámte to vopred!

Vybavuje: A. Mišáková
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha HlohovecPridané: 08.10.2017

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk