Vyhodnotenie okresného kola v cezpoľnom behu ZŠ, SŠ

Okresný úrad v Trnave
Centrum voľného času Dúha v Hlohovci


Termín: 26. 9. 2017
Miesto: Zámocká záhrada

Žiaci:
1. miesto: ZŠ Podzamska Hc 4 /1, 3/
2. miesto: ZŠ A. Felcána Hc 6 /2, 4/
3. miesto: ZŠ s MŠ Madunice 12 /5, 7/
4. miesto: ZŠ Šulekovo 21 /10, 11/


Žiačky:
1. miesto: Gymnázium I. Kupca Hc 7 /1, 6/
2. miesto: ZŠ Podzámska Hc 9 /4, 5/
3. miesto: ZŠ A. Felcána Hc 9 /2, 7/
4. miesto: ZŠ s MŠ Madunice 11 /3, 8/


Študentky:
1. miesto: Gymnázium I. Kupca Hc 3 /1,2/


Študenti:
1. miesto: Gymnázium I. Kupca Hc 3/1, 2/
2. miesto: SOŠT Hc 9 /4, 5/Víťazné družstvo z každej kategórie postupuje na krajské kolo, ktoré sa uskutoční dňa 4. 10. 2017 v Piešťanoch.


Spracovala: A. Mišáková


Pridané: 01.10.2017
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.