OLYMPIÁDY a SÚŤAŽE - školský rok 2017/2018

Názov súťaže:Kategória:Obvodné kolo:Zodpovedný organizátor:Prihlášky zaslať do CVČ Hc do:
Matematická ol. Z5,Z9 24.01.2018 Mgr. L. Bejdáková 15.01.2018
Matematická ol. Z6,Z7,Z8 17.04.2018 Mgr. L. Bejdáková 03.04.2018
Fyzikálna ol. E,F 16.03.2018 Mgr. M. Ondrišová 02.03.2018
Archimediáda G 23.05.2018 Mgr. M. Ondrišová 10.05.2018
Chemická ol. D 23.03.2018 J. Rybárová 13.03.2018
Biologická ol. C 08.02.2018 J. Rybárová 31.01.2018
Biologická ol. D 25.04.2018 J. Rybárová 13.04.2018
Biologická ol. E 11.04.2018 J. Rybárová 28.03.2018
Pytagoriáda P3,P4.P5 13.03.2018 Mgr. L. Bejdáková 23.02.2018
Pytagoriáda P6,P7,P8 14.03.2018 Mgr. L. Bejdáková 23.02.2018
Ol. v Aj - ZŠ
1A, 1B
2A,2B, ...
16.01.2018
17.01.2018
Mgr. M. Ondrišová
Mgr. M. Ondrišová
20.12.2017
20.12.2017
Ol. v Nj - ZŠ
1A,1B
2A, 2B, ...
18.01.2018
18.01.2018
Mgr. L. Bejdáková
Mgr. L. Bejdáková
20.12.2017
20.12.2017
Geografická ol. E,F,G, 06.02.2018 Mgr. M. Ondrišová 26.01.2018
Sláv. Slov. 2016 vš. kat. 16.05.2018 Mgr. L. Bejdáková 05.05.2018
Technická ol. 30.11.2017 J. Rybárová 20.11.2017
Olympiáda v Sj C 29.11.2017 Mgr. M. Ondrišová 20.11.2017
Dejepisná ol. C,D,E,F 15.02.2018 Mgr. M. Ondrišová 31.01.2018
Šal. Maťko vš. kat. január 2018 J. Rybárová 18.12.2017
Na bicykli bezpečne máj 2018 J. Rybárová apríl 2018
Rozprávkové vretienko marec 2018 J. Rybárová podľa propozícií
Hollého pamätník ZŠ - I.kat.
+II.próza
apríl 2018 Mgr. M. Ondrišová
J. Rybárová
podľa propozícií
Hollého pamätník ZŠ III.kat.
+ II.poézia
apríl 2018 Mgr. M. Ondrišová
J. Rybárová
podľa propozícií
Putujeme za ľud.piesňoumarec 2018 Mgr. M. Ondrišová
Mgr. L. Bejdáková
podľa propozíciíPridané: 01.10.2017
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.