ŠPORTOM KU ZDRAVIU

všeobecná pohybová príprava pre deti prvého stupňa a predškolákov

- cvičenie zamerané na rozvoj správnej koordinácie a držania tela
- upevňovanie športového a kolektívneho ducha
- aktivity využívajúce rôzne náradia, prekážkové dráhy, individuálne a skupinové aktivity
- balančné a jogové cvičenia zamerané na zdravý chrbát a zdravé nôžky

Lektor: PhDr. Zuzana Kamenčíková- certifikovaný inštruktor detskej jogy a cvičenia s deťmi
Miesto : telocvičňa ZŠ Koperníkova Hlohovec
Termín : streda 16,00 – 16,45 hod. / začíname 4.10.2017 /


Poplatok za krúžok – 3 € / mesiac, alebo odovzdajte vzdelávací poukaz do 26.9.2017 !
Poplatok sa bude hradiť polročne
Prihlášky do jednotlivých záujmových útvarov si môžete vyzdvihnúť v CVČ Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec, alebo na www. cvcduha.sk, mail: duhahc@stonline.sk
Informácie dostanete na tel. číslach : 033/ 73 420 84, 73 420 82, 0911/ 288 350
Činnosť krúžku začína 4. 10. 2017Pridané: 09.09.2017
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.