Vyhodnotenie športového podujatia pre žiakov 1. ročníkov MOJA PRVÁ OLYMPIÁDA

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU DÚHA V HLOHOVCI

11. ročník


Termín konania: 2. 6. 2017
Miesto konania: ZŠ Koperníkova ul. Hlohovec

Výsledky:

1. miesto: ZŠ Koperníkova ul., 1. A 425 bodov
2. miesto: ZŠ Koperníkova ul., 1. B 347 bodov
3. miesto: ZŠ M. R. Štefánika, 1. ročník 327 bodov
4. miesto: ZŠ Podzámska ul., 1. C 317 bodov
5. miesto: ZŠ Podzámska ul., 1. A 312 bodov
6. miesto: ZŠ A. Felcána, 1. A 307 bodov
7. miesto: ZŠ sv. Jozefa, 1. B 301 bodov
8. miesto: ZŠ Podzámska ul., 1. B 286 bodov
9. miesto: ZŠ A. Felcána, 1. B 266 bodov
10.miesto: ZŠ sv. Jozefa, 1. A 264 bodov


Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha


Spracovala: A. Mišáková


Pridané: 13.06.2017
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.