Náša FB stránka

PROPOZÍCIE Atletika - HHM

Centrum voľného času DÚHA Hlohovec


Vyhlasovateľ: Mesto Hlohovec

Organizátor: CVČ Dúha Hlohovec, ZŠ M. R. Štefánika Hlohovec

Spoluorganizátori : ZŠ A. Felcána Hlohovec, ZŠ Podzámska Hlohovec

Termín: 24. 5. 2017 o 8,30 hod. – hody, diaľka, výška, vrhy

Miesto:
8.30 - TJ Peterčan – hody
10,00 - ZŠ A. Felcána Hc – diaľka, výška, vrhy

Termín: 25. 5. 2017 o 8, 30 hod. – behy

Miesto: ZŠ Podzámska Hc

Kategória:
I. kategória – žiačky a žiaci končiaci 6. ročník /bez opakovania roč./ a ml.
II. kategória – žiačky a žiaci končiaci 9. ročník /bez opakovania roč./ a ml.

Disciplíny: viď príloha

Štartujú: V jednej disciplíne môžu štartovať za školu 2 pretekári. Pretekár môže štartovať najviac v dvoch disciplínach a štafete.

Prihlášky:
Súpisku chlapcov a dievčat je potrebné zaslať na adresu CVČ Dúha Hlohovec do 22. 5. 2017.
Zároveň prosíme učiteľov Tv o spoluprácu pri jednotlivých disciplínach a pedagogickom dozore.

Podmienka:
Súťažiaci musia mať so sebou kartičku poistenca.
Organizátor nezodpovedá za škody vzniknuté počas súťaže!


V prípade, že sa súťaže nezúčastníte, nahláste to vopred!

Vybavuje: A. Mišáková, Mgr. D. Kováč
tel.: 73 420 84
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ DúhaPridané: 12.05.2017

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk